vraag / doe opdracht

Waar staat de afkorting BOB voor als we het hebben over iemand die niet drinkt?

Hoe noemen ze iemand die wel drinkt in het verkeer (afkorting)?

DOE OPDRACHT:

Maak een foto van een man of vrouw die de hond uitlaat. Uiteraard samen met de hele groep.