vraag / doe opdracht

Welke kunstenaar schilderde het plafond van de Sixtijnse Kapel in Rome? 

DOE OPDRACHT:

Maak een foto van iemand die een toerist is. Uiteraard samen met de groep.