vraag / doe opdracht

Hoe wordt de Indiase Hinditalige filmindustrie genoemd?

DOE OPDRACHT:

Maak een foto van iemand die een hoed of een pet op heeft. Uiteraard samen met de groep.