vraag / doe opdracht

Wat was het enige Nederlandstalige nummer in de top 10 van de Top 2000 van 2022?

DOE OPDRACHT:

Maak een foto van iemand die op de fiets is. Uiteraard samen met de groep.